Úradná správa č.9 zo dňa 5.9.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=687