Úradná správa č.8 zo dňa 28.8.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=686