Úradná správa č.7 zo dňa 21.8.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=685