Úradná správa č.6 zo dňa 6 zo dňa 15.8.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=683