Úradná správa č.5 zo dňa 8.8.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=682