Úradná správa č.4 zo dňa 1.8.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=681