Úradná správa č.38 zo dňa 10.6.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=716