Úradná správa č.37 zo dňa 4.6.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=715