Úradná správa č.36 zo dňa 29.5.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=714