Úradná správa č.35 zo dňa 28.5.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=713