Úradná správa č.34 zo dňa 21.5.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=712