Úradná správa č.33 zo dňa 14.5.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=711