Úradná správa č.32 zo dňa 7.5.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=710