Úradná správa č.30 zo dňa 23.4.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=708