Úradná správa č.29 zo dňa 16.4.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=707