Úradná správa č.28 zo dňa 8.4.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=706