Úradná správa č.27 zo dňa 1.4.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=705