Úradná správa č.26 zo dňa 26.3.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=704