Úradná správa č.25 zo dňa 18.3.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=703