Úradná správa č.24 zo dňa 12.3.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=702