Úradná správa č.23 zo dňa 6.3.2015

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=701