Úradná správa č.21 zo dňa 19.12.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=699