Úradná správa č.20 zo dňa 20.11.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=698