Úradná správa č.2 zo dňa 18.7.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=677