Úradná správa č.19 zo dňa 13.11.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=697