Úradná správa č.18 zo dňa 6.11.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=696