Úradná správa č.17 zo dňa 30.10.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=695