Úradná správa č.16 zo dňa zo 23.10.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=694