Úradná správa č.15 zo dňa 16.10.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=693