Úradná správa č.14 zo dňa 9.10.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=692