Úradná správa č.13 zo dňa 2.10.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=691