Úradná správa č.11 zo dňa 17.9.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=689