Úradná správa č.10 zo dňa 11.9.2014

Dokument na stiahnutie tu:

www.futbalvsfz.sk/?uradne_spravy&gid=688