9.kolo

11.10.2015 09:04
Haniska Kalša 21:0
Blažice Nižná Myšľa 3:0
Turňa nad Bodvou Rozhanovce 6:1
Ruskov Budimír 1:0
Lokomotíva Košice Kysak 1:3
  Veľká Ida  
Svinica Kokšov Bakša 1:5
Späť