7.kolo

11.10.2015 08:45
Turňa nad Bodvou Kalša 3:0 (K)
Haniska Veľká Ida 5:1
Budimír Nižná Myšľa 5:0
Blažice Rozhanovce 3:0
Ruskov Kysak 4:3
Lokomotíva Košice Kokšov Bakša 7:0
Svinica    
Späť