6.kolo

11.10.2015 08:37
Veľká Ida Lokomotíva Košice 0:5
Kokšov Bakša Turňa nad Bodvou 2:1
Kalša Ruskov 0:8
Kysak Blažice 9:0
Rozhanovce Budimír 1:6
  Haniska  
Nižná Myšľa Svinica 2:6
Späť