24.kolo

29.05.2016 08:16
Nižná Myšľa Ruskov 0:4
Blažice Turňa nad Bodvou 0:8
Budimír Lokomotíva Košice B 0:13
Rozhanovce Haniska 1:5
Kokšov Bakša Veľká Ida 4:2
Kalša - -
Kysak Svinica 5:1
Späť