21.kolo

14.05.2016 07:56
Blažice Budimír 1:3
Haniska Kokšov Bakša 3:0(K)
Ruskov Rozhanovce 1:3
Svinica Veľká Ida 1:4
Lokomotíva Košice B Kalša 12:0
- Nižná Myšľa -
Turňa nad Bodvou Kysak 2:3
Späť