19.kolo

14.05.2016 06:28
Blažice Kysak 1:3
Budimír Rozhanovce 2:1
Turňa nad Bodvou Kokšov Bakša 4:0
Ruskov Kalša 8:0
Svinica Nižná Myšľa 0:0
Haniska - -
Lokomotíva Košice B Veľká Ida 10:0
Späť